Wi-Fi postavljanje i upravljanje

Bežične mreže koristimo svakog dana. Koristeći svoj mobilni telefon, računar, tablet, pocketPC, na radnom mestu, u kući, u restoranu ili na ulici, koristimo razne vrste bežičnih mreža. Svima nam je jasno da neke rade bolje neke lošije, ali nismo baš sigurni koji su razlozi.

Mi se bavimo računarskim mrežama, žičnim i bežičnim, mrežama koje koristimo za pristup Internetu, podacima i servisima koji su neophodni za funkcionisanje raznih programa na našim uređajima. Ovde će biti opisane usluge koje nudimo a odnose se na bežične mreže.

Nije dovoljno samo postaviti AP-ove (Access Point) i pustiti mrežu kroz njih. Ukoliko broj korisnika pređe 2 ili 3 u datom trenutku, za dobro funkcionisanje bežične mreže potrebno je nešto više. To nešto više je projektovanje mreže, odabir odgovarajućih uređaja, postavljanje i na kraju upravljanje WiFi mrežom.

Naša ciljna grupa su prvenstveno magacini, proizvodni pogoni gde se koriste WiFi uređaji za praćenje proizvodnje ili skladištenja. Povezivanje udaljenih lokacija. Tu su pre svega bitni pouzdanost i stabilnost mreže.

Takođe, imamo rešenje i za hotele, restorane, sale za prijem i sl. gde za razliku od prethodnog modela ključnu stvar predstavlja brzina i funkcionalnost.

Najčešći problemi sa kojima se srećemo pri korišćenju bežičnih mreža:

- Uređaji se konektuju ali nema prenosa podataka ili je vrlo spor, bez obzira na kvalitet signala.

- Stalno "ispadaju" sa mreže, čeka se dugo za ponovnu konekciju bez obzira što je "pun signal".

- Uređaj ostaje konektovan na AP iz čije zone sam odavno otišao a neće da se poveže na uređaj u neposrednoj blizini.

Nekoliko važnih napomena:

- Odabir lokacija za postavljanje AP-ova je prvi važan korak od koga zavisi pravilno funkcionisanje WiFi mreže u interesnoj zoni. Inicijalno projektovanje i postavljanje AP-ova se vrši na osnovu iskustva, međutim nakon postavljanja opreme potrebno je izvršiti merenja i testiranja na terenu, jer WiFi mreža umnogome zavisi od sredine u kojoj funkcioniše i nije moguće, u punoj meri, unapred predvideti ponašanje uređaja na terenu.

- Kvalitet opreme (kablova, AP-ova, kontrolera itd...) značajno utiče na funkcionalnost WiFi mreže. Ne treba očekivati od SOHO uređaja da u industrijskim uslovima (visoka ili niska temperatura, velika vlažnost i sl.) funkcionise normalno. Uređaj koji je projektovan za kućne uslove, za 3-5 korisnika ne može opslužiti 30 korisnika u isto vreme.

- Uređaj od 1000USD u nekotrolisanim uslovima biće prilično neupotrebljiv.

- Bez obzira na reklamne trikove proizvođača WiFi opreme, jedan AP, bez obzira cenu, ne može uspešno da opsluži više od 30tak korisnika. Do tog podatka možete doći jednostavnim računom:

u idealnim uslovima, brzina u prenosu podataka koja se postiže na frekvenciji 2GHz je oko 30-35Mb/ps sto znaci da čak i ako uređaj dopusti 100 konekcija (ili vise kako se reklamiraju neki proizvođači WiFi opreme) vi možete isporuciti 0.3Mb/ps po korisniku sto je u sadasnjim uslovima potpuno nekorisno. Na 5Ghz nešto je povoljniji odnos ali je manji broj uređaja koji to mogu koristiti.

- U nekontrolisanoj mreži imate situaciju da jedan korisnik gleda full hd video bez problema dok ostali korisnici ne mogu da skinu poštu.

- Ponašanje korisnika u WiFi mreži se stalno menja.

Rešenja

Nudimo sledeća rešenja:

1. Mikrotik APs + Mikrotik CAPs Manager za upravljanje WiFi mrežom

2. UniFi APs + SW ili HW virtual controler za upravljanje WiFi mrežom

1.

Zbog cene i dobavljivosti raznih vrsta uređaja ovog proizvođača, ovo predstavlja ekonomski najisplativije rešenje. Imate mogućnost da dobavite relativno jeftin AP (od 30e pa na gore), da na jeftinom uređaju (oko 50e pa na gore) pokrenete CAPs manager i upravljate WiFi mrežom. Mogu se kombinovati razne vrste AP-ova (Mikrotik naravno), fino podešavati njihov domet i rad, broj korisnika, Mesh...

Jedan ili više SSID-eva, kontinurian rad uređaja pri prelasku iz zone jednog AP-a u zonu drugog, kontrola radio kanala, kotrola protoka po AP-u, po korisniku, vremensko limitiranje korisnika, vaucher-i.

2.

Nešto skuplje rešenje (AP po ceni od min 100e, HW kontroler oko 300e, SW kontroler je u osnovi free, ali mora raditi na solidnom računaru koji je stalno aktivan sto je isto oko 300e), takođe omogućava kontrolu WiFi mreže, jedan ili više SSID, više VLAN-ova, intuitivan WEB GUI na virtual kontroleru, adopting udaljenih WiFi uređaja, kontrola signala, kanala itd...

U industrijskim uslovima, čak i osnovni modeli AP-ova su prilično izdržljivi i rade stabilno uz jak i stabilan signal do granice dometa. Relativno jednostavno kontrolisanje rada uređaja kroz WEB aplikaciju na virtual kontroleru.

 

Posebno prilagođena rešenja za povezivanje udaljenih lokacija

 

1. Mikrotik VPN povezivanje udaljnih lokacija sa Glavnom mrežom (više dinamičkih IP adresa na jednu statičku)

2. Mikrotik VPN međusobno povezivanje udaljenih lokacija (više dinamičkih IP adresa u jednu virtualnu mrežu)

3. Virtualizacija ili Iznajmljivanje Virutalnih računara i njihovo korišćenje kroz RDP, VNC i sl. servise kako bi povezali udaljene lokacije u jednu mrežu.

1.

Ukoliko imate potrebu da kontrolišete uređaje na udaljnoj lokaciji na kojoj nemate stabilnu internet konekciju i statičku IP adresu već samo neku vrstu celular data konekcije (3G, 4G i sl.) ovo rešenje vam omogućava VPN kroz l2tp IPSec tunel i povezivanje udaljene lokacije u lokalnu mrežu.

Primer: magacin na udaljenoj lokaciji nema fizičku vezu (bakar, optika) i ni jedan od internet provajdera ne može obezbediti tu vezu, sem uz ogormna ulaganja. Dovoljno je da obezbedite bilo koju internet konekciju (3G, 4G, uz pomoć 3G ili 4G routera ili možda i HotSpot na mobilnom telefonu) i to će vam omogućiti da sa servera u centrali kontrolišete štampu barcod-ova na štampaču koji se nalazi u tom magacinu na udaljenoj lokaciji.

2.

Slično modelu 1. Povezivanje više udaljenih lokacija kroz iznajmljeno čvorište.

Primer: imate više magacina na udaljenim lokacijama, u njima već imate neku IT infrastrukturu i treba vam veza između tih lokacija.

3.

Imate prodavnice u više mesta, imate nešto stariji software, ovo je idealno rešene koje vam omogućava da praktično bez investiranja te lokacije povežete, osigurate backup-om, zaštitite. Ne morate investirati u novo skupo web rešenje za knjigovotstveni software, ne morate plaćati posebno staticke IP adrese, opremu koja ce povezivati udaljene lokacije itd... Sve je na jednom mestu...