Network User Management

Za hotele, restorane, kafiće, firme...

Svakom gostu dajte uz piće 1h besplatnog interneta određenih performansi.

Poslovni partneri koji su u poseti Vašoj firmi mogu slobodno koristiti Vaše mrežne resurse tokom dana posete.

Gosti hotela, uz smeštaj, dobiju pristup internetu određenih karakteristika, koji koriste za vreme boravka.

Ovo su neki od primera korišćenja sistema kontrole korisnika mreže.

Sistem koristi Mikrotik User Management i Mikrotik HotSpot za kontrolu pristupa mreži (LAN ili WLAN).

Definišite trajne korisnicke naloge za zaposlene, privremene za goste. Kontrolišite količinu prenetih podataka, brzinu i vreme pristupa internetu.

Odštampajte Vauchere sa korisničkim imenima i šiframa. Nakon isteka definisanog roka, nalog prestaje da bude aktivan, nema brige oko šifara koje svi vrlo brzo saznaju i koriste...

Primeri:

Basic Verzija sistema Mikrotika RB750 + postavljanje i konfigurisanje 500EUR

Standard Mikrotik RB750 + postavljanje, konfigurisanje i održavanje 100EUR/mesečno (min. ugovor 12 meseci)

Advanced Mikrotik RB3011 + postavljanje, konfigurisanje, brendiranje, održavanje, Vaucher printing 1000EUR + 100EUR/mesečno (min. ugovor 12 meseci)